Hem Företaget Kontakta Oss
Företaget

IPS Konsult etablerades år 2002 med bas i Värnamo, en av Sveriges mest kända och expansiva entreprenörsregioner (Gnosjöregionen).

IPS Konsult erbjuder konsulttjänster inom internationellt inköp, inköpsledning, source hunting och outsourcing. Vårt mål är att bistå med stöd och strategiska inköpslösningar samt kompetensutveckling för främst Skandinaviska företag och bidra till ökad konkurrenskraft på den internationella marknaden.

IPS Konsult har ett etablerat samarbete med tillverkande företag i lågkostnadsländer inom ett flertal produktionsområden t.ex. plastformsprutning, tillverkning av formsprutningsverktyg, metallbearbetning, sömnad, möbeltillverkning och montering.

Vi kan handha enskilda utvecklingsprojekt från konceptstadiet till leverans av färdig produkt såväl som konsultation i övergripande inköps -, lednings- och organisationsfrågor.

IPS Konsult erbjuder ett utbud av kurser och seminarier baserat på praktisk erfarenhet och know how och kan även anpassa utbildningar till just Ert företags behov.

Vi arbetar på ett praktiskt, proaktivt och kundorienterat sätt. Varje uppdrag eller projekt kundanpassas till Era förutsättningar och behov för att säkerställa resultat och tillfredställelse.

Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster inom följande områden:

• Management
• Inköp och outsourcing
• Representation
• Kompetens och utbildning
 
Resurser

IPS Konsult har mer än 20 års internationell exponering och affärserfarenhet från såväl Asien som Europa. Vi har ett etablerat nätverk av kompetenta och erfarna tillverkande företag, logistikföretag och jurister.